Xin chào: Khách
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC PHẦN HKII _ NĂM HỌC 2018 _ 2019
Ngày đăng : 1/15/2019 1:30:00 PM
    Xem file đính kèm:
1. DANH SÁCH LỚP ANH VĂN 2:

      Danh sách lớp thứ 1: HP. AV2_L1.

      •Danh sách lớp thứ 2: HP. AV2_L2.

      •Danh sách lớp thứ 3: HP. AV2_L3.

2. DANH SÁCH LỚP NGUYÊN LÝ 2:

      •Danh sách lớp thứ 1: HP. NL2_L1.

      •Danh sách lớp thứ 2: HP. NL2_L2.

      •Danh sách lớp thứ 3: HP. NL2_L3.

      •Danh sách lớp thứ 4: HP. NL2_L4.
CÁC TIN BÀI KHÁC